Natuurlijk bouwen met gelamineerde houtconstructies

Hout heeft vele voordelen ten opzichte van andere constructie-materialen. Hout groeit en is daarmee een hernieuwbare bron. Daarnaast is hout 100% recyclebaar, afval efficiënt, afbreekbaar en niet giftig. Het proces waarin het ruwe hout geconverteerd wordt naar een bruikbaar constructiemateriaal gebruikt vele mate minder energie dan alternatieve constructiematerialen zoals staal, plastic, aluminium en beton. Tevens produceert hout aanzienlijk minder koolstofdioxide gedurende het bewerkingsproces dan zijn tegenhangers. Het produceren van bijvoorbeeld cement kost 4 keer, en staal zelfs 24 keer zoveel energie dan het produceren van hout.

Benodigde energie voor het productieproces

Iedere kubieke meter van een niet-hout constructiemateriaal die men vervangt door hout verminderd de CO2 uitstoot met een gemiddelde van 1.1 ton van CO2. Als dit wordt toegevoegd aan de 0,9 ton CO2 opgeslagen in elke kubieke meter hout kan men de CO2 emissie reduceren met in totaal 2 ton.

Hout
9%
Cement
16%
Staal
96%

Hout is sterk, licht, duurzaam

Hout is sterk, licht, duurzaam en een aantrekkelijk constructiemateriaal. Wij geloven dat wij als ARCON houtconstructies kunnen bijdragen aan een natuurvriendelijke manier van ondernemen door het aanbieden van FSC® en PEFC™ gecertificeerd hout. Daarnaast kunnen wij door het aanbieden van duurzaam gecertificeerde houtproducten onze klanten stimuleren om een bijdrage te leveren aan het behoud van een ‘’Green Supply Chain’’ en duurzaam bosbeheer.

Alleen duurzaam geproduceerde houtproducten

Hout is niet alleen een belangrijk constructiemateriaal, haar bossen vormen ook een belangrijk onderdeel van ons bestaan. Om een goede balans tussen milieu, mens en economie op langer termijn in stand te houden gebruikt ARCON houtconstructies alleen duurzaam geproduceerde hout-producten met het FSC® en PEFC™ keurmerk.

FSC® (Forest Stewardship Counsil) en PEFC™ (Programme for the Endorsment of Forest Certification) zijn onafhankelijke keurmerken en opgericht om verantwoordelijk bosbeheer te stimuleren. Het uiteindelijke doel van FSC® en PEFC is dat alle bossen ter wereld op een goede manier worden beheerd.

Keurmerken geven garantie

Het FSC® en PEFC™ keurmerk zijn inmiddels internationaal erkende standaarden voor duurzame hout- en papierproductie. Daarnaast zijn de keurmerken een garantie voor de eindgebruiker dat de houtproducten uit goed beheerde bossen komen. Het zogeheten FSC® keurmerk is gekoppeld aan 10 basis principes die na overleg met o.a. milieu-instanties, boseigenaren en vakbonden per land vastgesteld worden. PEFC™ kent ruim 250 eisen afkomstig uit internationaal multistakeholder overleg.

Duurzaam bouwen

De bossen worden persoonlijk beoordeeld door onafhankelijke organisaties en het bedrijf dat dit proces aantoonbaar goed beheerst, krijgt een onafhankelijk FSC-certificaat met een uniek Chain of Custody (CoC) nummer. Met het FSC® en PEFC™ keurmerk willen wij onze verantwoording nemen en bijdragen aan een maatschappelijke manier van ondernemen zodat de gezondheid en duurzaamheid van houtproducten nu, en in de toekomst is, gewaarborgd.

MM Holz certificering PEFC en FSC

Infobladen PEFC, FSC en Duurzaam bosbeheer

Infobladen PEFC, FSC en Duurzaam bosbeheer

Footprint BSP & Gelamineerd hout