Links

Onderstaand vindt u een lijst met diverse links met betrekking tot hout, houtproducten en houtorganisaties.

Vereniging Van Houtconstructeurs

De Vereniging van Houtconstructeurs stelt zich ten doel de technische kennis van hout, houtconstructies en andere hout­toepas­singen te verbreden en door te geven.

PEFC

PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, is een wereldwijd non-profit, onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer.

FSC

Het internationale, onafhankelijke FSC-keurmerk verzekert dat grondstoffen voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen, met alle aandacht voor de mensen die van het bos afhankelijk zijn.

Dataholz

Detail lezingen en info over hout en hout­toe­passingen.

pro:Holz

Algemene informatie over hout, hout­toepassingen en duuzaamheid.

SKH

SKH stelt zich ten doel de kwaliteitszorg in het bouwsegment en dié sectoren waar hout en houtproducten worden toegepast en het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen te vergroten.

Centrum Hout

Centrum Hout helpt en ondersteunt bij het duurzaam bouwen en ontwerpen in hout. Praktijkgericht, tot in detail. Objectiviteit en deskundigheid staan voorop. Met een uitgebreid pakket aan diensten stimuleert Centrum Hout het verantwoord gebruik van hout in technisch, economisch, maatschappelijk en esthetisch opzicht. Tot de doelgroep behoren alle schakels in de hout- en bouwketen.

Probos

Stichting Probos wil door middel van kennisontwikkeling en innovatie bijdragen aan duurzaam bosbeheer en duurzame bosketens in Nederland en daarbuiten. Hiervoor ontwikkelt Probos nieuwe kennis , methoden en producten en draagt dit vervolgens actief over aan personen die direct of indirect invloed uitoefenen op het bosbeheer en de bosketens.